Geluk, vitaliteit, harmonie, gezondheid en bewustwording

Lymfe drainage

Door lymfe drainage wordt het lymfesysteem geactiveerd, waardoor er een extra reiniging van het lichaam ontstaat. Lymfedrainage is een massage van het lymfesysteem.

In het lymfesysteem worden stoffen opgenomen in de weefsels die daar niet in thuishoren. Voorbeelden zijn:

·        Te veel water;

·        Te veel aan eiwitten;

·        Te veel aan vreemde cellen (bijvoorbeeld: bacteriën).

Het lymfesysteem zorgt ervoor dat overtollige eiwitten, water en vreemde cellen worden afgevoerd.

De lymfecirculatie wordt bevorderd door de ademhaling en vooral de spierbewegingen. Bij mensen die voortdurend te weinig spierbewegingen maken, kan dat leiden tot een te gering functioneren van deze lymfecirculatie wat aanleiding kan vormen tot ziekte.

De toepassing van lymfedrainage is altijd op de plaatsen van het lichaam waar een overmaat aan afvalstoffen in de weefsels of waar het problemen heeft met de afvoer van de afvalstoffen.

De lymfecirculatie heeft een stofwisselingsfunctie en een afweerfunctie tegen schadelijke invloeden. Daardoor zal massage van dit lymfesysteem vooral bevorderend werken op deze belangrijke circulatie en is dus ziekte bestrijdend.