Geluk, vitaliteit, harmonie, gezondheid en bewustwording

Privacy verklaring

Privacy verklaring


JeVitaal houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.
Uiteraard gaat BW PMC zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.
Hieronder vind je een aantal regels zoals deze bij BW PMC gehanteerd worden.
Bij BW PMC gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
Je medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel, met uw toestemming, voor overleg met andere medisch specialisten.
Behalve de betreffende therapeut die jou behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.
Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels screensaver afgeschermd.
Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Indien je van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. 
De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit aan te geven.
Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


KLACHTEN
We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als je om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Kom je er niet uit, dan kun je een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vind je een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.


Mocht je er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KAB.COOKIES OP DEZE WEBSITE
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.


JeVitaal verzamelt geen anonieme gegevens over website bezoekers. Disclaimer
De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. De uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens, die van de kamer van Koophandel en de Zhong. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wettekst AVG. Mei 2018


Vrijdag 13 maart - 2020
Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Heel wat mensen komen in problemen. 
Wat is er  nog meer over dit virus, dat ziet u hieronder. 

Maart - 2019

Januari - 2019
Lees nu het artikel over 6 Natuurlijke Ibuprofen-alternatieven dat ondersteund door door klinisch onderzoek.
Download gratis het artikel hieronder.

6 Natuurlijke Ibuprofen.pdfDecember - 2018
Terugblik OHM Academy 2018December - 2017
Kerstwens JeVitaal