Geluk, vitaliteit, harmonie, gezondheid en bewustwording

Bioresonantie

Het woord ‘Bio’ betekend (levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen) en ‘Resonantie’ (meetrillen, terugklinken). De therapie wordt ook wel bio-informatie therapie genoemd. Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen.

Het basisidee is dat het leven door een combinatie van materie, energie en informatie tot stand komt. De informatie hierbij zorgt dan voor het 'in vorm' brengen van de materie. Materie is overigens niet de vaste massa zoals wij die waarnemen.

Waarvoor kun je bioresonantie voor gebruiken?
Bioresonantie kent vele toepassingsmogelijkheden, o.a. om bepaalde virussen en bacteriën te vernietigen en minder goed functionerende organen weer te vitaliseren. De belastende frequenties, veroorzaakt door bijvoorbeeld: virussen, parasieten, bacteriën, medicijnen, straling, etc. worden omgezet in therapiefrequenties. De belastende stoffen komen vrij en worden uitgeschakeld.

Bioresonante middelen ondersteunen het immuunsysteem en maken het lichaam vatbaar tegen ongunstige invloeden en aandoeningen. Bioresonantie therapie is een pijnloze en effectieve therapievorm.

De Bioresonante Therapie is er dus op gericht het lichaam aan te zetten tot herstel van zowel acute als chronische klachten.