Geluk, vitaliteit, harmonie, gezondheid en bewustwording

Iriscopie

De holistische iriscopie gaat ervan uit dat de mens meer is dan zijn lichaam alleen. Het is eigenlijk een specialisatie binnen de natuurgeneeswijze, waarbij je ook aan de hand van de kleur(en), de tekens en het verloop van de dradenstructuur iets kunt vertellen over lichaam en geest.

Veel mensen hebben niet direct lichamelijke klachten, dus er moet een reden zijn waarom er tekens te zien zijn op een specifieke zone. De reden hiervan is dat ons lichaam reageert op emotionele impulsen en dit wordt vaak onderschat. Daarom is het belangrijk naar de lichamelijke en emotionele/psychische kanten te kijken. Het is namelijk zo dat elk orgaan een eigen verhaal kent omtrent zijn persoonlijkheid.

Zo zullen ook een vervorming van de pupil, adertjes en pigmenten in het oogwit, plus de verschillen in irisdraden en pigmentkleuren binnen de iris iets vertellen aan de hand van levensthema’s, over iemands persoonlijkheid. Thema’s die op een gegeven moment door bijvoorbeeld  emotionele onrust in beweging worden gebracht en waarmee men te maken gaat krijgen.

Deze signalen van onze ziel gebruiken dan het lichaam om uitdrukking te geven van de emotionele onrust en men krijgt lichamelijk klachten om aandacht te vragen en de betekenis hiervan te onderzoeken.

Klokuren geven de plaats aan waar iets te zien is in het oog.
Daarbij zijn 3 factoren ook van groot belang nl.:

    

•  de pupil

= het IK, de geest, de ziel

•  de iris

= het lichaam, de organen

•  het oogwit  

= de wereld, de omgeving

    

Daarbij telt bij de lichamelijke indeling van het oog, dat de bovenkant ook het bovenste gedeelte van het lichaam weergeeft en zo weer naar beneden gaat, waarbij ook van de buitenkant naar de binnenkant van het oog, het lichaam reflecteert.

Het linker oog vertelt niet alleen iets over de linker lichaamshelft, maar ook over het verleden, de jeugd, terwijl het rechter oog iets vertelt over de rechter lichaamshelft en over het nu.
  

Kortom, holistische iriscopie probeert inzicht te geven in het persoonlijk functioneren van de mens op allerlei gebied.
Zowel moeilijkheden op lichamelijk gebied, als problemen op mentaal/psychisch vlak worden besproken, door in de iris te kijken naar aanwezige tekens die alle informatie doorgeven.