Geluk, vitaliteit, harmonie, gezondheid en bewustwording

5 elementen (Wu Xing)

De Chinese term voor de vijf elementen is "Wu Xing". Wu betekent vijf en Xing ‘lopen’ of ‘bewegen’. Naast de bij ons bekende vier seizoenen, kent de oosterse filosofie nog een vijfde, namelijk wat wij de nazomer zouden noemen.

De natuurlijke cyclisch geeft goed weer hoe de natuur in beweging is. Zo ontkiemen de zaden in de lente om in de zomer door te groeien tot mooie (grote) planten met eventuele vruchten. In de nazomer kunnen dan de vruchten onder andere worden geoogst. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. De bladeren gaan langzaam verteren op de grond om de bodem te voorzien van nieuwe voeding voor de komende lente. De winter staat voor rust. Waarna de nieuwe cyclisch opnieuw begint.


Elk van deze seizoenen zijn verbonden met een element, waarmee de acupuncturist werkt: metaal (herfst), water (winter), hout (lente), vuur (zomer) en aarde (nazomer).

Binnen de Yin/Yang theorie staat de lente voor groei, de opwaartse kracht; zomer voor bloei en uitstralende kracht. Beiden horen bij Yang (veel energie).

Herfst staat voor terugtrekken van krachten in de aarde en winter voor het leven naar binnen gekeerd.
Deze horen bij Yin (weinig energie).

De nazomer (aarde) waar rijping en verwerking plaats vindt, bevindt zich in het midden.
Het is een periode, die de groei van lente en zomer afsluit en de rust van de winter inluidt.

Het kan waardevol zijn om te weten welk element in je lichaam domineert. Het geeft je sterke en minder sterke kanten aan. Elk element heeft zijn eigen karaktereigenschappen en lichaamskenmerken. Als je de dominerende element herkennen geeft dit belangrijke inzichten in je gezondheid. Wij kunnen op deze manier bekijken hoe we jou lichaam kunnen bijsturen door middel van afremmen of juist activeren van de elementen.